Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Siječanj 30, 2023

  Stručno usavršavanje za zanimanje Specijalist zaštite okoliša

  Zakonske odredbe obvezuju „onečišćivače“ (svaka pravna ili fizička osoba koja posrednim ili neposrednim djelovanjem ili propuštanjem djelovanja uzrokuju onečišćivanje okoliša – članak 3. Zakona o zaštiti okoliša, („Narodne novine“, broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) da djeluju u skladu s načelima zaštite okoliša i održivog razvoja, a šteta u okolišu je sankcionirana člancima 173., te 259.-266. Zakona o zaštiti okoliša Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine „, broj: 94/13,  73/17 i 14/19) konkretno navodi i posebne obveze proizvođača otpada od vođenja Očevidnika o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada. Ovakva situacija nameće potrebu poslodavaca da se osposobe za kompetentno vođenje poslova zaštite…
  Nastavite čitati
 • Siječanj 27, 2023

  NOVI VIDEO “Obveze posjetitelja i vanjskih izvođača radova“

  Napravili smo novi video „Obaveze posjetitelja i vanjskih izvođača radova“ s namjerom da Vas informiramo o opasnostima u radnom okolišu i objasnimo koje su vaše obveze i odgovornost u vezi sa zaštitom na radu kada pristupate mjestima rada. Ovaj video sadrži informacije koju su namijenjene osobama koje kao posjetitelji ili vanjski izvođači radova ulaze u radne prostore, odnosno u krug tvrtke. Također će te saznati koje je mjere potrebno provoditi da se stvori i očuva sigurno radno okruženje. Video možete pogledati putem linka:
  Nastavite čitati
 • Siječanj 18, 2023

  Tečaj za obavljanje poslova iz područja zaštite okoliša

  Euro zitel control organizira pripremni tečaj za obavljanje poslova iz područja zaštite okoliša 30.01.2023.-31.01.2023. s početkom u 10:00-15:00 sati putem TEAMS platforme. Tečaj obuhvaća obnovu znanja o sustavima za gospodarenje otpadom. Namijenjen je za sve sudionike u gospodarenju otpadom kojim proizlazi zakonska obveza prijave u registar. Teme izlaganja: 1. Uvod – sigurnost u okolišu 2. Zaštita vode, zraka i tla 3. Registar onečišćenja okoliša
  Nastavite čitati