Umjesto Zavoda: Služba za unapređivanje sigurnosti na radu i ovlaštenja

U Narodnim novinama 116/2018 od 21.12.2018 objavljenja je Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Sukladno navedenoj uredbi, u sklopu Uprave za rad i zaštitu na radu, ustrojava se zaseban Sektor za zaštitu na radu koji će se sastojati od dvije službe: Službe za zaštitu na radu i Službe za unapređivanje sigurnosti na radu i ovlaštenja.

Kao što je poznato, od 01. siječnja prestao je s radom Zavod za unapređivanje zaštite na radu, a njegove će poslove preuzeti novoosnovana Služba za unapređivanje sigurnosti na radu i ovlaštenja pri Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

Iz same je uredbe vidljivo da će  služba, između ostalog, obavljati stručni nadzor nad radom ovlaštenih osoba zaštite na radu te će se baviti uspostavom, razvojem i održavanjem informacijskog sustava zaštite na radu.

Dosadašnji ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, g. Vitomir Begović, odlukom Vlade RH razriješen je dužnosti ravnatelja Zavoda s datumom 30.12.2018. na vlastiti zahtjev, navodno radi odlaska u mirovinu.