Ovaj video napravili smo kako bismo poslodavce upoznali s inspekcijskim nadzorom iz područja zaštite na radu i posljedicama s kojima se poslodavci i njihovi ovlaštenici mogu suočiti ako zanemaruju obveze zaštite na radu.

Svakom je poslodavcu u interesu zakonito poslovanje u svim segmentima pa tako i u području zaštite na radu. Postupanje poslodavca protivno propisanim obvezama zaštite na radu često ima za posljedicu inspekcijski nadzor. 

U Republici Hrvatsko ustrojen je Državni inspektorat, kao središnje tijelo državne uprave  unutar kojeg je objedinjen rad inspekcijskih službi.

Radi obavljanja inspekcijskih i stručnih poslova iz djelokruga Inspektorata ustrojeni su Središnji ured u Zagrebu i područni uredi u Osijeku, Rijeci, Splitu, Varaždinu i Zagrebu s ispostavama u drugim manjim gradovima.

Nadležnost za provođenje inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa u području zaštite  na radu propisana je inspektorima rada u području zaštite na radu, Inspekcije rada Državnog Inspektorata, a  temeljem Zakona o Državnom inspektoratu i Zakona o zaštiti na radu.

Inspektori rada u području zaštite na radu nadziru primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između poslodavaca i radnika u području zaštite na radu s ciljem otkrivanja i suzbijanja nezakonitosti.

Inspekcijski nadzor nad provedbom zaštite na radu provodi se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu kojim su predviđene su inspekcijske mjere po obavljenom inspekcijskom nadzoru zaštite na radu i prekršajne odredbe u vezi s propisanim obvezama. Osim navedenog, u određenim slučajevima neispunjavanja propisanih obveza, primjenjuju se odredbe pojedinih članaka Kaznenog zakona koje se odnose na kaznena djela protiv opće sigurnosti.

Ako inspektor u nadzoru otkrije nezakonitost ili nepravilnost u radu poslodavca u području provođenja zaštite na radu, on će pokrenuti odgovarajući postupak za utvrđivanje odgovornosti koji može rezultirati zabranom rada, novčanom kaznom ili podnošenjem kaznene prijave, što je za poslodavce mnogo neugodnije od jednokratnog plaćanja novčane kazne i nijednom poslodavcu to ne može biti prihvatljiv rizik poslovanja.