Evidencija OKOPZNR

U članku 10. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu propisano je da se osoba koju je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu, a to može biti stručnjak zaštite na radu ili ovlaštenik, odnosno sam poslodavac, mora upisati se u Informacijski sustav zaštite na radu radi provedbe stalnog stručnog usavršavanja, obavještavanja i razmjene informacija u području zaštite na radu.

Na stranicama Ministarstva rada i mirovinskog sustava objavljeno je da je završena tehnička implementacija ove odredbe u IS ZNR, te je omogućeno upisivanje u navedenu evidenciju.

Link za upis u Evidencija OKOPZNR nalazi se ovdje.

Za dodatne informacije vezane uz obvezu upisa u evidenciju osoba koje je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu možete se javiti na e-mail: [email protected] ili na brojeve telefona: +385 01 6459 233 i +385 01 6459 228.