ZIRS učilište,Ustanova z aobrazovanje odraslih,16.12.2022. godine održava Pripremni seminar za polaganje općeg i posebnog dijela Stručnog ispita iz zaštite na radu.

Pripremni seminar za polaganje općeg dijela stručnog ispita iz zaštite na radu

Program općeg dijela stručnog ispita propisan je u Pravilniku  o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.), a sadrži sljedeće teme:

 • Pravno uređivanje zaštite na radu
 • Zaštita zdravlja radnika (zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita)
 • Načela socijalne sigurnosti (radno pravo, mirovinsko osiguranje, obvezno pravo)
 • Procjena rizika

Polaznik će pohađanjem pripremnog seminara za opći dio svladati odredbe iz zakonodavnog područja koje regulira Zakon o zaštiti na radu, zakonodavstvo vezano za osiguranje i zdravstvenu zaštitu, osnovne odredbe iz radnog prava te svrhu i sadržaj procjene rizika.

Pomoću literature koju smo pripremili za polaznike seminara, uz minimalnu pripremu i troškove s lakoćom ćete položiti opći dio stručnog ispita na ministarstvu.

Kroz seminar će vas voditi renomirani i iskusni predavači.

Trajanje seminara za polaganje općeg dijela stručnog ispita iz zaštite na radu je 6 stati(u jednom danu). Cijena seminara je 900,00 kn +PDV po polazniku. U cijenu su uključeni radni materijali te kava,sokovi i okrepa. Mjesto održavanja seminara je ZIRS, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.

Pripremni seminar za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita iz zaštite na radu

Program općeg i posebnog  dijela stručnog ispita propisan je u Pravilniku  o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita  (N.N., br. 112/14.), a sadrži sljedeće teme:

 • Pravno uređivanje zaštite na radu
 • Zaštita zdravlja radnika (zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita)
 • Načela socijalne sigurnosti (radno pravo, mirovinsko osiguranje, obvezno pravo)
 • Procjena rizika
 • Građevine namijenjene za rad
 • Siguran rad pri korištenju električne energije
 • Sigurnost pri korištenju radne opreme
 • Unutarnji transport 
 • Znakovi sigurnosti
 • OZO
 • Radni okoliš 
 • Siguran rad s opasnim kemikalijama.

Polaznik će pohađanjem pripremnog seminara za opći i posebni dio svladati odredbe iz zakonodavnog područja koje 

regulira Zakon o zaštiti na radu,zakonodavstvo vezano za osiguranje i zdravstvenu zaštitu, osnovne odredbe iz 

radnog prava kao i svrhu, sadržaj procjene rizika te odredbe iz ostale zakonske regulative koje reguliraju područje ZNR.

Pomoću radnog materijala koje smo pripremili za polaznike seminara, uz minimalnu pripremu i troškove s lakoćom ćete položiti opći dio stručnog ispita na ministarstvu.

Kroz seminar će vas voditi renomirani i iskusni predavači.

Trajanje seminara za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita iz zaštite na radu je 15 stati (u dva dana). Cijena seminara je 1300,00 kn +PDV po polazniku. U cijenu su uključeni radni materijali te kava,sokovi i okrepa. Mjesto održavanja seminara je ZIRS, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.

zirs