Pripremni tečaj za polaganje općeg dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu održati će se 11.05. i 12.05. 2023. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama ORSUS učilišta, Radnička cesta 52, 10000 Zagreb i online u realnom vremenu.

Na temelju Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine broj 71/14., 118/14., 94/18. I 96/18) i Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine broj 142/21) Orsus učilište organizira pripremne tečajeve za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

Predavači: Boris Laškarin i gostujući predavači

Pripremni tečaj za polaganje općeg dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu održava se jedan dan u trajanju od 6 sati. Uvjet za polaganje općeg dijela stručnog ispita je minimalno srednja stručna sprema.

Pripremni tečaj za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu odvija se dva dana, u ukupnom trajanju od 15 sati. Uvjet za polaganje posebnog dijela stručnog ispita je minimalno preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (bacclaureus).

Polaznik će pohađanjem pripremnog seminara za opći i posebni dio svladati:

- odredbe iz zakonodavnog područja koje regulira Zakon o zaštiti na radu

- zakonodavstvo vezano za osiguranje i zdravstvenu zaštitu

- osnovne odredbe iz radnog prava kao i svrhu, sadržaj procjene rizika

- odredbe iz ostale zakonske regulative koje reguliraju područje zaštite na radu i koje je potrebno poznavati za polaganje stručnog ispita

Cijene pripremnog seminara iznose:

- za polaganje općeg dijela stručnog ispita uživo: 120,00 € (904,14 kn)

- za polaganje općeg dijela stručnog ispita online: 100,00 € (753,45 kn)

- za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita uživo: 170,00 € (1280,87 kn)

- polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita online: 150,00 € (1.130,18 kn)

Prijave za tečaj zaprimaju se do 10.05.2023., a prijavu sudionika za pripremni tečaj potrebno je poslati na e-poštu organizatora: [email protected] ili nazvati na broj +385 95 3953 174