Zitel euro control za obrazovanje odraslih organizira pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita zaštite na radu. Tečaj će se održati ON-LINE putem platforme MS Teams, 15. i 16. svibnja 2023. godine s početkom u 10:00 sati. Tečaj je namijenjen svim onima koji žele uspješno položiti stručni ispit zaštite na radu i unaprijediti svoje znanje u ovoj važnoj i odgovornoj struci.

Tijekom dva dana tečaja, stručni predavači s dugogodišnjim iskustvom u području zaštite na radu, pružit će vam sve potrebne informacije i znanja kako bi uspješno položili stručni ispit.Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje, prijavite se što prije jer je broj mjesta ograničen.

Predavači:

- Marko Štajner, mag. ing. mech

- Kristina Štimac, struč. spec. ing. sec.

- Ivana Štajner Gogić, dipl., ing. ZNR i ZOP

- Alan Vajda, mag. iur.

- mr. sig. Bruno Štajner

TEME IZLAGANJA:

I. OPĆI DIO

- Zakon o zaštiti na radu

- Pravilnik o izradi procjene rizika

- Ustav RH – odabrani članci

- Zakon o radu

- Zakon o mirovinskom osiguranju – odabrani članci

- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – odabrani članci

- Zakon o obveznim odnosima – odabrani članci

II. POSEBNI DIO

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima

- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu

- Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima

- Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta

- Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom

- Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu (“Narodne novine”, broj 40/07)

- Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u rudarstvu kod površinskih i podzemnih rudarskih radova (“Narodne novine”, broj 40/07)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom

- Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava

- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima

- Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (“Narodne novine”, broj 40/07 )

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada

KOTIZACIJA:

- priprema za polaganje općeg dijela stručnog ispita: 100,00 EUR

- priprema za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita: 150,00 EUR

PRIJAVA:

- Prijavu je potrebno poslati na e-mail: [email protected]