Savjetovanje „Zaštiti se znanjem - Primjeri dobre prakse u zaštiti na radu“

Povodom Svjetskog i Nacionalnog dana zaštite na radu, u četvrtak 26.travnja u Centru za kulturu „Rudar“ u Murskom Središću se održava savjetovanje pod nazivom „Zaštiti se znanjem - Primjeri dobre prakse u zaštiti na radu“.

TEME SAVJETOVANJA:

-Kampanja EU OSHA 2018.-2019. „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“ (Nenad Marinić, kontakt točka EU OSHA Hrvatska)

-Provođenje zaštite na radu prema međunarodnim standardima (Ivica Željković, dipl.ing.sig., Končar energetski transformatori)

-Program razvoja kulture sigurnosti u INA grupi (Ksenija Kaluđer Kamčev, INA d.d.)

-Sigurnosna kampanja – Dan sigurnosti na radu (Viktor Gajšak, Messer Croatia plin d.o.o.)

-Nova norma ISO 45001:2018 Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu - zahtjevi s uputama za uporabu (dr.sc. Darko Palačić, PHD Consultor d.o.o)

-Europska kampanja Odbora viših inspektora (SLIC) 2017.-2019 Zaštita na radu privremeno zaposlenih radnika (Branko Mesić, viši inspektor rada, Inspektorat rada, MRMS)

-Radna reintegracija i uključivanje osoba s invaliditetom u radni proces (Jasenka Sučec, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitacijui zapošljavanje osoba s invaliditetom)

-Pravilna mehanika kretanja u radu i praktične mjere prevencije bolnih stanja kralježnice (dr.sc. Josipa Nakić, kineziologinja, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet)

Sudjelovanje na savjetovanju za koje se ne plaća kotizacija moguće je temeljem prijave na ovu poveznicu.