SIGURNOST I ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OD POŽARA

Dana 19.03.2020 u Hrvatskom inženjerskom savezi s početkom u 09:00 sati održava se stručno savjetovanje SIZPO 2020, uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Cilj savjetovanja je upoznati se sa zakonskim propisima kako bi opasnosti na radu prepoznali, procijenili, uklonili, odnosno umanjiti na najmanju moguću mjeru primjenom pravila zaštite na radu te preostale opasnosti sveli na prihvatljive rizike.

Program:

Novosti na području zaštite na radu
-Fran Marović, dipl. ing.- UPZ

Odgovornosti i obveze vezano uz primjenu zaštite na radu
-Đuro Pap, dipl. ing. el. - UPZ

Voditelj električnih postrojenja i instalacija
-Alfred Škorjanc, dipl. ing. - EDZ

Zaštita i sigurnost ljudi pri radu električnih rotacijskih strojeva, HZN/TO E44
-Dr. sc. Neven Srb, dipl. ing. el. -EDZ

Utjecaj kakvoće električne energije na sigurnost funkcioniranja nn električnih instalacija
-Dr. sc. Željko Novinc, dipl. ing.- EDZ

Zaštita u električnim strujnim krugovima s promijenjivim parametrima
-Mr. sc. Dragutin Praničević - EDZ

Potencijal na odvodu pri udaru munje u građevinu
-Mr. sc. Ernst Mihalek - EDZ

Vještačenja uzroka požara i eksplozija u objektima i postrojenjima
Nenad Papić, dipl. ing. el. –MUP, Centar za forenzična vještačenja „Ivan Vučetić“, Zagreb

Protueksplozijska zaštita u prostorima ugroženim eksplozijom i požarom
-Mr. sc. Darko Rac, EDZ

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama te propisi o građevnim proizvodima i hrvatskim normama za te sustave
-Zlatko Kosek, dipl. ing.el.-EDZ
Kotizacija: 1450 kn

Informacije i prijave: [email protected]