Seminar na temu „Rad od kuće“ u organizaciji M.B. Seminar, održati će se 20. travnja 2023. godine  s početkom u 9:30 sati. Seminar će se održati na lokaciji Hotel Sheraton, Ulica kneza Borne 2.

Kroz stručni seminar će se razjasniti koje su obveze i prava poslodavca prema radnicima koji rade na izdvojenom mjestu rada ili rade na daljinu, ali i obveze i prava radnika koji rade na izdvojenom mjestu rada, što sve poslodavci i radnici trebaju znati kada se radi o izdvojenom mjestu rada, kako ispuniti potrebne zakonske obveze i iskoristiti prednosti rada od kuće.

Predavačica seminara je Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica.

Program seminara:

- Izdvojeno mjesto rada i rad na daljinu

- Izvanredne okolnosti i organizacija rada

- Osobne potrebe radnika i fleksibilni radni uvjeti

- Poslovi s posebnim uvjetima rada

- Obveze poslodavca kod rada na izdvojenom mjestu rada

- Prava i obveze radnika za rad od kuće

- Probni rad

- Ugovori o radu na izdvojenom mjestu

- Izmjene postojećih ugovora kod rada na izdvojenom mjestu

- Samostalnost u određivanju radnog vremena

- Evidencija i raspored radnog vremena

- Prekovremeni i noćni rad

- Uređivanje plaće za rad od kuće

- Način ostvarivanja prava na sudjelovanje u odlučivanju

- Obveze iz zaštite na radu

- Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova

- Provedba inspekcijskog nadzora

- Prekršajne i kaznene odredbe

- Primjer ugovora o radu za rad od kuće

- Pitanja i odgovori sudionika

Kotizacija:

112,50 € po sudioniku

- Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 100,00 €

Prijave za sudjelovanje dostavljaju na e-mail: [email protected].