U petak 24.02.2023. u prostorijama Wespa Spaces, Green Gold, razina -1, Radnička cesta 52, Zagreb u organizaciji Orsus učilišta održava se  seminar Zaštita na radu: Izazovi i osobna kompetencija. Moderator seminara je direktor Orsus grupe i ravnatelj Orsus učilišta Tomislav Katić.  

Seminar okuplja vrhunske predavače s ciljem informiranja sudionika o primjerima dobre prakse, nadzoru nad ovlaštenim osobama i uspostavljanju informacijskog sustava, sustavima upravljanja i osposobljavanja, kao i o potrebi razvijanja osobnih, socijalnih, organizacijskih i profesionalnih kompetencija koje osiguravaju bolje i lakše snalaženje u stručnim poslovima zaštite na radu.

U nastavku Vam donosimo više informacija o predavanjima i predavačima koji će na kvalitetan način prenijeti svoje znanje i iskustva na seminaru. 

- Kroz godine radnog iskustva, Marina Borić, struč.spec.ing.sec. je bila stručna suradnica i viša stručna savjetnica na području zaštite na radu. Danas je načelnica sektora za zaštitu na radu u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Na seminaru će nam objasniti kvalitetnu provedbu zaštite na radu na temelju osobnih kompetencija stručnjaka zaštite na radu. 
- Kao direktor Visoke škole za sigurnost, dr. sc. Luka Leško, DBA je rado viđen predavač na fakultetima/visokim školama. S 29 godina je stekao znanstveni doktorat na Sveučilištu u Zagrebu, a potom i stručni doktorat poslovne administracije. Što je poslovna sigurnost i kako je treba provoditi? Doznat ćemo na seminaru. 
dr. sc. Darko Palačić ima preko 34 godine iskustva na poslovima sigurnosti. Predavač koji je doktor tehničkih znanosti, magistar društvenih znanosti, magistar sigurnosti i još uz to diplomirani inženjer sigurnosti. Sudjelovao je na brojnim stručnim i znanstvenim konferencijama i seminarima. Na našem seminaru će objasniti istraživanje korijena uzroka incidenta u području zaštite na radu i upravljanje rizicima. 
- Josipa Svetina Čobrnić, mag.paed.soc. je diplomirana socijalna pedagoginja, business coach i MBA. Kao poslovni trener vodila je veliki broj otvorenih i in-house edukacija iz područja komunikologije i leadershipa u raznim organizacijama. Koje vještine bi uspješni stručnjak danas trebao imati? Odgovore potražite na seminaru. 

Seminar je namijenjen direktorima trgovačkih društava, vlasnicima obrta, ravnateljima ustanova,  stručnjacima zaštite na radu, ovlaštenicima poslodavca za zaštitu na radu, povjerenicima zaštite na radu te ostalim sudionicima u provedbi zaštite na radu.                      

Svi sudionici dobivaju potvrdu o sudjelovanju na stručnom usavršavanju u skladu sa člankom 38. pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu i polaganju i stručnog ispita (NN 142/21). 

Kotizacija: 130,00 € po sudioniku – oslobođeno od PDV-a 
Sudjelovanje na seminaru moguće je samo uz prethodnu prijavu i potvrdu o uplati kotizacije.Za sva dodatna pitanja možete se javiti na e-mail: [email protected] 

 slika