STRUČNI SEMINAR: Elektrotehničko Društvo Zagreb organizira stručni seminar na temu „Projektiranje i izvedba  sustava  zaštite od  munje“ Prema 2. Izdanju HZN EN 62305.

Seminar će se održati 23.3.2023. godine i 5.10.2023. godine na adresi Berislavićeva ulica 6, Zagreb.

Za projektiranje, izvedbu i održavanje zaštite od munje u Republici Hrvatskoj važeći je Tehnički propis za zaštitu od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/2008.).

Propis je stupio na snagu 30. rujna 2008. od kada su se prestala upotrebljavati priznata tehnička pravila sadržana u Pravilniku o tehničkim propisima o gromobranima (Službeni list 13/68) te priznata tehnička pravila i tehničke specifikacije na primjenu kojih ta priznata tehnička pravila upućuju.

Zahtjevi postavljeni u Propisu odnose se većinom na mjere zaštite opisane u nizu hrvatskih norma, među kojima su svakako najznačajnije:  

- HRN EN 62305-1: Zaštita od munje – 1. dio: Opća načela,

- HRN EN 62305-2: Zaštita od munje – 2. dio: Upravljanje rizikom,

- HRN EN 62305 - 3: Zaštita od munje – 3. dio: Materijalne štete i opasnost za život,

- HRN EN 62305 – 4: Zaštita od munje – 4. dio: Električni i elektronički sustavi unutar građevina.

Mr. sc. Ernst Mihalek, dipl. ing. el. je voditelj seminara.

Seminar je namijenjen projektantima, izvoditeljima, inspekcijama, investitorima, raznim javnim službama, kao što je HEP, Hrvatske šume, MORH, MUP, osiguravajuća društva, te ostalim osobama zainteresiranim za zaštitu od djelovanja munje na građevinama.

KOTIZACIJA:

185,81 €

132,72 € za članove EDZ-a  

Prijavu je obavezno poslati na e-mail: [email protected] ili na broj: 091 191 5376.