Elektrotehničko društvo Zagreb organizira stručni seminar pod nazivom „PRIMJENA NORMA U PAMETNIM GRADOVIMA”. Seminar će se održati 13. travnja 2023. Godine s početkom u 8:45 sati, adresa održavanja stručnog seminara je Berislavićeva ulica 6, 10 000 Zagreb.

Stručni seminar namijenjen je svim zainteresiranim i odgovornim osobama koje su povezane s primjenom norma u područjima planiranja, projektiranja, proizvodnje, ugradnje i održavanja telekomunikacijskih, informacijskih, električnih, elektroenergetskih i drugih industrijskih sustava u gradovima. Namijenjen je i osobama koje rade u zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, sportskim i inspekcijskim ustanovama i službama, koje primjenjuju informacijske i komunikacijske sustave koji su kreirani primjenom odgovarajućih norma.

OSNOVNI SADRŽAJ SEMINARA:

U prvom dijelu seminara predstavljeni su UN ciljevi održivog razvoja s posebnim osvrtom na 11. cilj Učiniti gradove i ljudska naselja uključive, sigurne, otporne i održive.

U drugom dijelu seminara predstaviti će se načela normizacije, glavni dionici normizacije na međunarodnoj i europskoj razini te struktura i najznačajniji elementi jedinstvenog europskog normizacijskog sustava (novi pristup, europske direktive, harmonizirane norme, proces izrade i prihvaćanja europskih norma).

U trećem dijelu seminara prikazati će se namjena i osnovni elementi iz nekoliko međunarodnih (ISO, IEC) i europskih (CEN,  CENELEC,  ETSI) normi u području pametnih gradova. Na kraju će se dati osvrt na stanje i perspektivu hrvatske normizacije u području pametnih gradova. 

PREDAVAČI:

- Mr. sc. Branko Burazer

- Mr. sc. Miljenko Đukić

PRIJAVA NA SEMINAR:

Prijavu sudionika za stručni seminar poslati na e-poštu organizatora:

E-mail: [email protected]

KOTIZACIJA PO POLAZNIKU SEMINARA  IZNOSI: 

- 190,00 €

- 140,00 € - Za članove EDZ-a