Elektrotehničko društvo Zagreb organizira stručni seminar pod nazivom „Voditelj električnih postrojenja i instalacija 1“. Seminar će se održati 27. travnja s početkom u 8:30 sati, a mjesto održavanja stručnog seminara je na adresi Berislavićeva 6, 10 000 Zagreb.

CILJ SEMINARA:

Osposobiti polaznike seminara da budu sposobni prepoznati, analizirati, utvrditi osnovne probleme, napraviti program aktivnosti i uvoditi promjene prema važećim Zakonima, Propisima i Normama; Izraditi potrebne Pravilnike u poduzeću, Tehničke i Pogonske upute za rad sa el. postrojenjima, Pogonske i Radne isprave, način označavanja, izdavanja, korištenja pogonskih radnih isprava, obave poslovi potrebni da se opreme elektroenergetska postrojenja u proizvodnji i distribuciji el. energije, bolnicama, hotelima, trgovačkim centrima, metaloprerađivačkoj, prehrambenoj i kemijskoj industriji, crpnim stanicama, naftnim postrojenjima, cementarama, brodogradilištima, kampovima i sličnim objektima te poboljša energetsku učinkovitost i ostvari financijsku uštedu što se svakako tiče i zaštite na radu.

RASPORED PREDAVANJA:

vepii1

PRIJAVA:

Prijavu sudionika za stručni seminar obvezno poslati na e-mail: [email protected]

KOTIZACIJA:

- 190,00 €

- 140,00 € (za članove EDZ-a)