Elektrotehničko društvo Zagreb organizira stručni seminar pod nazivom „Voditelj električnih postrojenja i instalacija 2“. Stručni seminar će se održati 28. travnja s početkom u 8:30 sati, na adresi Berislavićeva 6, 10 000 Zagreb.

Cilj stručnog seminara je osposobiti polaznike seminara da budu sposobni prepoznati, analizirati, utvrditi osnovne probleme, napraviti program aktivnosti i uvoditi promjene prema važećim Zakonima, Propisima i Normama; Izraditi potrebne Pravilnike u poduzeću, Procjenu rizika, Pravilnik o održavanju elektroenergetskih postrojenja, pomoć u obavljanju poslova redovitih pregleda i ispitivanja elektroenergetskih postrojenja i instalacija, što se odnosi i na zaštitu na radu. Ispitivanja i pregledi elektroenergetskih postrojenja i instalacija obavljaju se u proizvodnji i distribuciji električne energije, industriji, poslovnim zgradama, hotelima, bolnicama, restoranima, marinama, lukama, crpnim stanicama, naftni postrojenjima, cementarama, brodogradilištima i sličnim objektima.

Seminar je namijenjen voditeljima el. postrojenja osobama koje izrađuju pravilnike i tehničke upute za rukovanje el. postrojenjima u velikim, srednjim i malim poduzećima, osobama koje rukuju, održavaju i upravljaju električnim postrojenjima i instalacijama srednjeg i niskog napona, dispečerima, uklopničarima, menadžerima, upraviteljima proizvodnje, projektantima, nadzornim inženjerima, inženjerima zaštite na radu, voditeljima radova, rukovodiocima ispitnih stanica i sl. 

RASPORED PREDAVANJA:

 vepii2

PRIJAVA:

Prijavu sudionika za stručni seminar obvezno poslati na e-mail: [email protected]

KOTIZACIJA:

- 190,00 € 

- 140,00 € (za članove EDZ-a)