Stručni seminari „Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala" i „Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, očiju i lica"

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu organizira jednodnevne stručne seminare s temom „Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala" i „Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, očiju i lica" koji će se održati 17. svibnja 2018. g. u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (prizemlje - dvorana) u Zagrebu, Radoslava Cimermana 64a u periodu od 10:00 – 14:00 sati.

Seminar je besplatan i namijenjen stručnjacima zaštite na radu, povjerenicima radnika za zaštitu na radu i ovlaštenicima poslodavaca.