Stručni skup „EU-OSHA kampanja - rad s opasnim kemikalijama“ i obilježavanje Nacionalnog dana zaštite na radu

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, uz pokroviteljstvo Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), organizira stručni skup „EU-OSHA kampanja - rad s opasnim kemikalijama“ i obilježavanje Nacionalnog dana zaštite na radu, koji će se održati u petak 27. travnja 2018. godine u dvorani broj 9 na IV. katu CineStara Zagreb u Branimir centru u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 29, s početkom u 10:00 sati.

Sudjelovanje na stručnom skupu je besplatno.

Prijave se zaprimaju na mail: [email protected], najkasnije do 20. travnja 2018.TEME STRUČNOG SKUPA:

-Nova EU-OSHA kampanja– Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim kemikalijama – Nenad Marinić, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

-Nadležnost Ministarstva zdravstva nad proizvodnjom, stavljanjem na tržište i korištenjem opasnih kemikalija – Blaženka Poljak, Ministarstvo zdravstva

-Opasne kemikalije – uloga i stručni poslovi Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping – Zdravko Lovrić, ravnatelj Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping

-Sprječavanje velikih nesreća koje uključuje opasne tvari – mr. sc. Hrvoje Buljan, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

-Zdravstveni problemi radnika pri radu s kemikalijama - povod za djelovanja stručnjaka- dr. sc. Sonja Damjanović Dešić, prim. dr. sc. Ana Bogadi Šare, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

-Primjeri dobre prakse u smanjivanju rizika od opasnih kemikalija - mr. sc. Milica Šegović, Centar za sigurnost d.o.o. / Zavod za unapređivanje zaštite na radu

-Opasne tvari koje se prevoze zrakom u tuzemnom i međunarodno poštanskom prometu - primjer dobre prakse u HP-Hrvatskoj pošti d.d.” – Cvetan Kovač, koordinator Središnjeg povjereništva radnika za zaštitu na radu