HZJZ – Služba za medicinu rada organizira stručni skup pod nazivom „Praktični vodič kroz procjenu psihosocijalnih rizika i mjere prevencije“. Stručni skup će se održati 13. svibnja 2023. godine s početkom u 09:00 sati, na adresi Radoslava Cimermana 64a, 10020 Zagreb.

CILJ STRUČNOG SKUPA:

Polaznici će nakon stručnog skupa moći samostalno izraditi procjenu psihosocijalnih rizika te osmišljavati i implementirati preventivne mjere, što se svakako tiče zaštite na radu.

ZNANJA I VJEŠTINE:

Stručni skup će polaznicima pružiti sve potrebne informacije i materijale kako bi mogli samostalno provesti procjenu psihosocijalnih rizika u skladu s nacionalnom legislativom te interpretirati dobivene rezultate temeljem kojih će moći predložiti i provesti mjere prevencije.

PREDAVAČI:

- Ida Juranić, mag.psych., MBA, predsjednica stručnog razreda za medicinu rada

- Helena Koren, mag.psych, voditeljica Odsjeka za upravljanje psihosocijalnim rizicima HZJZ-a

PROGRAM SKUPA:

skup

CIJENA KOTIZACIJE:

200,00 €

PRIJAVE:

- Prijavu je potrebno poslati na mail: [email protected]