Pozivamo Vas na Stručno usavršavanje za zanimanje Specijalist zaštite na radu koje provodi Zagrebinspekt obrazovanje.

Program je posebno prilagođen malim poslodavcima ili osobama kod poslodavca koje je on ovlastio za vođenje poslova ZNR jer će polaznici u praktičnom dijelu programa simulirati stvarne situacije u svojim tvrtkama i na takav način sređivati stanje ZNR u vlastitom društvu, sukladno zakonskim propisima i stvarnim potrebama poslodavca.

Nastavni program u trajanju od 256 sati ostvaruje se konzultativno-instruktivnom nastavom a sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela.

Tematske cjeline obuhvaćene programom su:

 • Uvod u ZNR i zakonska regulativa;
 • Procjena rizika;
 • Opasnosti i štetnosti na mjestima rada i ispitivanje radnog okoliša;
 • Pregled i ispitivanje sredstava rada;
 • Osposobljavanje iz zaštite na radu;
 • Organiziranje i provedba zaštite na radu;
 • Evidencije iz zaštite na radu;
 • Znakovi sigurnosti i sigurnosne oznake;
 • Inspekcijski nadzor i dužnosti poslodavca prema tijelima nadzora;
 • Privremena radilišta;
 • Zdravstvena zaštita, medicina rada i prva pomoć,
 • Praktičan rad u poduzeću ili organizaciji.

Nastava se izvodi po rasporedu koji polaznici dobivaju na prvom predavanju, a konzultacije se održavaju sat vremena prije i poslije nastave te prema dogovoru polaznik – nastavnik.

Polaznici dobivaju obrazovnu dokumentaciju za sve tematske cjeline, prilagođenu samostalnom učenju. Obrazovna dokumentacija se uručuje nakon dostave originala prijave polaznika usavršavanja.

Usavršavanje je namijenjeno:

 • osobama sa srednjom stručnom, višom i visokom spremom

osobama koje su poslodavci ili ovlaštenici poslodavca koji zapošljava do 49 radnika kao i do 249 s malim rizicima, koji će sami obavljati poslove ZNR ili će ih povjeriti svom ovlašteniku – usavršavanje ga oslobađa polaganja stručnog ispita i stječe status: stručnjak ZNR 1 stupnja,

 • osobama s višom i visokom stručnom spremom tehničkog, medicinskog ili drugog smjera, a kod poslodavca će nakon položenog stručnog ispita obavljati poslove stručnjaka ZNR 2, kao voditelji službe ili samostalni stručnjaci ZNR.