Poslove Zavoda preuzima Sektor za zaštitu na radu 

U Narodnim novinama 116/2018 od 21.12.2018 objavljenja je Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Sukladno navedenoj uredbi, u sklopu Uprave za rad i zaštitu na radu, ustrojava se zaseban Sektor za zaštitu na radu koji će se sastojati od dvije službe: Službe za zaštitu na radu i Službe za unapređivanje sigurnosti na radu i ovlaštenja.

Kao što je poznato, od 01. siječnja prestao je s radom Zavod za unapređivanje zaštite na radu, a njegove će poslove preuzeti novoosnovani Sektor zaštite na radu,  i to najvećim dijelom Služba za unapređivanje sigurnosti na radu, a jednim dijelom i Služba za zaštitu na radu.

Iz same je uredbe vidljivo da će  Služba za unapređivanje sigurnosti na radu, između ostalog, obavljati stručni nadzor nad radom ovlaštenih osoba zaštite na radu te će se baviti uspostavom, razvojem i održavanjem informacijskog sustava zaštite na radu.

Dosadašnji ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, g. Vitomir Begović, odlukom Vlade RH razriješen je dužnosti ravnatelja Zavoda s datumom 30.12.2018. na vlastiti zahtjev, navodno radi odlaska u mirovinu.