Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

KORISNIK: PREVENTA d.o.o., Varaždin

NAZIV PROJEKTA: „Povećanje konkurentnosti poduzeća Preventa uvođenjem IKT-a“

KRATKI OPIS PROJEKTA: Svrha projekta je implementacijom računalnog programa – sustava za upravljanje dokumentacijom zaštite na radu i zaštite od požara te uvođenjem pratećeg hardvera unaprijediti cijelokupno poslovanje kroz unaprjeđenje sljedećih poslovnih procesa: upravljanje ljudskim potencijalima, logistika, prodaja, strateško planiranje te upravljanje rizicima. Unaprjeđenjem poslovnih procesa u konačnici će se povećat i konkurentnost društva Preventa.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Realizacija Projekta poduzeću će omogućiti ostvarenje 3 specifična cilja: povećanje konkurentnosti kroz kvalitetno upravljanje poslovnim procesima, povećanje učinkovitosti poslovanja kroz unaprjeđenje poslovnih procesa te povećanje produktivnosti zaposlenika kroz učinkovitiju organizaciju rada. Rezultat projekta su implementirana nova IKT rješenja u poslovni proces.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (u HRK): 189.425,00 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 98.501,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 16. rujna 2019. god. – 16. prosinca 2020.

KONTAKT OSOBA: Borivoj Žmegač, [email protected]

KORISNI LINKOVI:

 

PREVENTA DMS:

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća PREVENTA d.o.o.