Ispitivanje vatrodojavnih sustava

SKU
VD
Dostupno
150,00 €/1.130,18kn
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
-
+

Vatrodojavni sustav je skup uređaja, instalacija i opreme koji služi za pravovremeno ot­kri­vanje požara i prosljeđivanje informacije o nastanku požara do mjesta odakle se započinje gašenje požara te upravljanje drugim sigurnosnim sustavima (vatrootpornim zaklopkama, vratima, stabil­nim sustavima za gašenje požara), a sastoji se od javljača požara (automatskih i/ili ručnih), dojavnih linija, vatrodojavne centrale, izvora napajanja, uređaja za uzbunjivanje te uređaja za prijenos infor­macija, ako se informacije o nastanku požara, radi gašenja, moraju prenijeti izvan mjesta na kojem je vatrodojavna centrala.

Ispravnost sustava za dojavu  požara provjerava se prvim ispitivanjem i periodičnim ispitivanjima.

Prvo ispitivanje je provjera ispravnosti koja se obavlja prije tehničkog pregleda novoizgrađene građevine (objekta)  odnosno nakon izvršene rekonstrukcije sustava. Za izvedene stabilne instalacije namijenjene za dojavu požara, izvođač radova je dužan pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o ispravnom djelovanju tih instalacija i uređaja.

Periodično ispitivanje je provjera ispravnosti koja se obavlja periodično, u propisanim vremenskim razmacima poslije prvog ispitivanja. Zakonom o zaštiti od požara propisano je da se ispravnost navedenih instalacija mora periodički provjeravati najmanje jednom godišnje od strane ovlaštene pravne osobe, sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača.

Osim periodičkog ispitivanja, korisnik je dužan vatrodojavni sustav redovito provjeravati u okviru redovnog održavanja i u slučajevima pojave smetnje. Provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu požara obavlja se najmanje 2 (dva) puta godišnje u približno istim vremenskim razmacima te u slučajevima pokazivanja smanjenja trajne pogonske gotovosti sustava, neispravnog funkcioniranja sustava ili kod promjena koje utječu na nadzor sustava za dojavu požara (npr. prenamjena prostorije ili preoblikovanje prostora) te  slučajevima smetnji na sustavu za dojavu požara.

Vrsta usluge
Vrsta usluge Ispitivanja