Izvori opasnosti od električne struje

Opasnost od direktnog dodira

 

Opasnost da čovjek nehotice dođe u dodir s dijelovima pod naponom nazivamo opasnost od direktnog dodira (slučajan dodir).

Električna struja može djelovati na čovjeka samo onda kada prolazi kroz njegovo tijelo.

Ako čovjek svojim tijelom premosti dva vodiča koji se nalaze pod naponom, onda će se strujni krug zatvoriti od jednog vodiča preko čovječjeg tijela na drugi vodič.

No, čovjek ne mora istodobno doticati dva vodiča, a da ipak strada. Dovoljno je da dođe u dodir samo s jednim neizoliranim vodičem. Zemlja na kojoj čovjek stoji, također je dobar vodič, i strujni krug će se zatvoriti preko zemlje, pa će struja poteći kroz čovjeka. Što je tlo vlažnije, bolje provodi električnu struju i opasnost je veća. Takvu opasnost da čovjek nehotice dođe u dodir s dijelovima pod naponom nazivamo opasnost od direktnog dodira (slučajan dodir).

Sve električne instalacije i sva trošila izvode se prema standardima i propisima. Instalacije i trošila moraju biti pravilno izolirani i dimenzionirani, te izvedeni tako da je onemogućen dodir onih dijelova koji se nalaze pod naponom prigodom rada i rukovanja Takvu vrstu zaštite zovemo zaštita od direktnog dodira.

 

 

Opasnost od indirektnog dodira

 

Metalna kućišta električnih trošila i strojeva moraju biti bez napona. To postižemo kvalitetnom i ispravno odabranom izolacijom vodiča. No, događa se da izolacija bude oštećena, ili da oslabi uslijed starenja. U takvim slučajevima može doći do spoja između vodiča koji su pod naponom i metalnih kućišta trošila i strojeva. Tada se i kućišta nalaze pod naponom i svaki dodir čovjeka s takvim kućištem predstavlja opasnost. Ovu vrstu opasnosti zovemo opasnost od indirektnog dodira (previsoki napon dodira).

 

Najtraženije usluge

Loading...