Opasnosti i mjere zaštite kod strojeva

Strojevi su nužan dio svakog radnog procesa. Zaposlenicima koji rade za strojevima, prijete različite opasnosti, a one se mogu svrstati u tri skupine:

- opasnosti od medija koji služi za pogon strojeva,
- opasnosti od mehaničkih gibanja,
- opasnost kod radnog postupka.

Zaštitne mjere koje se poduzimaju na strojevima i u radnom postupku, imaju za cilj smanjiti mogiućnost nastajanja ozljeda i pri tome koristimo:

- zaštitne naprave,
- uređaje za daljinsko upravljanje i prinošenje materijala,
- specijalne alate za prinošenje materijala i
- uređenje radnog mjesta i okoline.

 

Najtraženije usluge

Loading...