Osnovne vrste zaštitnih naprava

Sve zaštitne naprave na strojevima možemo svrstati u nekoliko skupina:

- čvrste (nepomične) zaštitne naprave,

- zaštitne naprave za blokiranje,

- automatske zaštitne naprave i

- uređaji za daljinsko upravljanje i prinošenje materijala.


Čvrste ili nepomićne zaštitne naprave, kao što sama riječ kaže, čvrsto su ugrađene na mjestu radnog postupka. Njihova uloga je da potpuno onemoguće, slućajni ili namjerni dodir zaposlenika sa područjem djelovanja alata, odnosno sa opasnim područjem.

Ovakve se zaštite uglavnom postavljaju na strojevima gdje se materijal obrađuje savijanjem, probijanjem, odsjecanjem ili rezanjem. Upravo kod tih postupaka, postoje velike opasnosti, pa se ove zaštitne naprave izrađuju od čelične žičane mreže, od metalnih šipki, a mogu biti izrađene i od prozirnog plastičnog materijala. Zaštitne naprave od plastičnih materijala imaju to svojstvo da su dovoljno čvrste, a prednost im je u tome da su prozirne, pa se može pratiti obrada bez opasnosti.

Ove se naprave stalno nalaze na stroju bez obzira da li je stroj u pogonu ili u mirovanju. Naprave se skidaju samo kod remonta stroja ili nekog drugog opravdanog razloga, ali se obavezno nakon završetka takvih radova, a prije početka rada stroja, ove naprave moraju ponovo postaviti.

Naprave za blokiranje sastoje se od mehaničkog dijela zaštitne ograde, mreže i sl. te električnog dijela koji se obično sastoji od mikroprekidača. Dok je zaštitna ograda podignuta ili odmaknuta, omogućen je pristup opasnom djelu stroja radi namještanja alata i slično, a zbog otvorenog strujnog kruga,(kontakti mikroprekidača serijski su spojeni sa strujnim krugom stroja), nije moguće stroj staviti u pogon. Na ovaj se način štite zaposlenici od ulaska bilo kojim dijelom tijela u opasan prostor, na strojevima za probijanje (štance), prešanje, savijanje i slično. Ove se naprave postavljaju i na tokarskim strojevima kod zaštite od zahvata stezne glave uz isti princip rada zaštite.

Zaštitna naprava mora biti tako električki spojena da u slučaju kvara na stroju ili napravi, stroj ne može biti stavljen u pogon. Održavanje ovih naprava od najveće je važnosti za sigurnost rada na stroju, tako da je potrebno redovno provjeravati ispravnost i funkcionalnost naprave.

Pod održavanjem funkcije naprave, smatra se i podešavanje, odnosno postavljanje mikroprekidača ili fotočelije na mjesto, na kojemu će se postići traženi učinak. Ova se podešavanja moraju obaviti nakon svakog skidanja naprave, radi remonta, kod preinaka ili drugih zahvata na mjestu koje se štiti napravom.

 

Najtraženije usluge

Loading...