Rukovanje strojem-općenito

Prije početka rada treba utvrditi da li je stroj ili uređaj u ispravnom stanju, i da li se s njim može raditi sigurno i nesmetano. Dužnost je svakog radnika da za vrijeme rada propisno rukuje strojem, a te da obavijesti neposrednog rukovodioca ili osobu zaduženu za održavanje za sve uočene  eventualne kvarove.

 

Osobe za rad 

Strojem mogu upravljati samo osobe starije od 18 godina koje su školovane i osposobljene za rad strojem te za to ovlaštene.

Osobe pod utjecajem alkohola, lijekova ili droga, ne smiju upravljati strojem niti ga održavati i popravljati.

Radovi popravljanja ili održavanja zahtjevaju posebno znanje koje posjeduju samo školovani za to.

 

Najtraženije usluge

Loading...