Uređenje mjesta rada i radne okoline

Kao i na svakom mjestu rada, tako i kod rada na strojevima potrebno je održavati urednost  mjesta rada i radne okoline. To se postiže postavljanjem odgovarajućih polica za odlaganje materijala i gotovih proizvoda, kutijama za sitni materijal i alat, te odstranjivanjem nepotrebnih predmeta i materijala. Na ovaj se naćin spriječava zakrčivanje radnog prostora, mogućnost pada predmeta, te spoticanja i pada u prolazu, a omogućava se bolja prohodnost prolaznih puteva i prilaza stroju što doprinosi sigurnosti pri radu s strojem. Samim time se postiže i bolja iskoristivost radnog prostora.

Na mjestu gdje se zaposlenik kreće prilikom rada na stroju, potrebno je postaviti drvene rešetkaste podloge. Ove podloge, osim što štite zaposlenika od prekomjerne hladnoće od poda (pretežno betonskog), spriječavaju kretanje po masnoj podlozi, strugotinama i drugim otpacima od obrade materijala, te na taj način štite i od mogućih ozljeda. Otpaci koje se sakupljaju ispod rešetkastih podloga, treba svakodnevno počistiti i odlagati u za to posebne kontejnere. Čišćenje strugotine i drugih otpadaka od obrade materijala, ne smije se obavljati rukama, nego posebnim alatima koji su za to namjenjeni.

Metalni materijali predviđeni za strojnu obradu (razni profili šipke, odljevi i slično), obično su dosta teški za prenošenje, pa je pri tome potrebno predvidjeti transport nekim sredstvom (kolica ili dizalica), a ne ih prenositi ručno. Kod kretanja sa kolicima i sličnim transportnim sredstvima, treba se kretati po označenim transportnim putevima, uz pridržavanje svih pravila koja vrijede za unutarnji transport.

SAŽETAK

- Kod svakog početka rada na stroju, provjerite zaštitne naprave i njihovu funkciju.

- Zaštitne naprave se ne smiju skidati, a blokade se ne smiju umrtviti.

- Ako primjetite da zaštitna naprava ne djeluje, obavjestite neposrednog rukovoditelja.

- Prije početka rada na stroju, uvjerite se da je predmet obrade dobro stegnut i osiguran od pomicanja.

- Podešavanje stroja i njegovih elemenata, podmazivanje, čišćenje i slične radove nikada ne radite kada je stroj u pogonu.

- Kada obavljate bilo kakve radove na stroju ili njegovim elementima, osigurajte se od neželjenog uključenja stroja.

- Nikada nemojte stroj ili njegove djelove zaustavljati rukama ili nogama, već za to predviđenim tipkalima, ručicama, polugama i slično.

- Mjesto rada napustite tek onda kada ste stroj isključili i uvjerili se, da su se svi djelovi stroja zaustavili.

- Strugotinu sa stroja ne odstranjujte rukama, nago s odgovarajućim alatom.

- Strugotinu i ostale otpatke od obrade materijala, stavljajte u za to namjenjene kontejnere.

- Kada je stroj u pogonu nemojte se naginjati iznad njega.

- Materijal i alat koji se mora nalaziti uz stroj, držite na policama ili u kutijama.

- Teške predmete i materijale prevozite kolicima ili dizalicom.

- Uvijek kod rada na stroju nosite i koristite osobna zaštitna sredstva.

- Ako se netko od zaposlenika ozljedi na radu, dužni ste mu pružiti prvu pomoć u granicama svojih mogućnosti i znanja.

- Učite od drugih, a kada savladate gradivo u svim elementima, prenesite svoja znanja o radu na siguran naćin mlađim i neiskusnim zaposlenicima.

 

Najtraženije usluge

Loading...