Uvod

Električna struja je jako opasna za čovjeka ako prolazi kroz njegovo tijelo. Izaziva teške povrede, a može prouzročiti i smrt čovjeka.

Jedinica za mjerenje jakosti struje je amper (A). Električna struja teče samo onda ako je strujni krug zatvoren. Električnu struju kroz žice - vodiče tjera uzrok koji zovemo električni napon. Jedinica za mjerenje napona je volt (V). Svaka tvar kroz koju teče električna struja pruža određeni otpor protjecanju struje. Jedinica za mjerenje električnog otpora je om.

Jakost električne struje koja prolazi kroz neki vodič, ovisit će o veličini napona i otporu što ga vodič pruža protjecanju struje. Što je viši napon, a manji otpor, bit će struja veća i obratno. To je izraženo Omovim zakonom (I = U/R).

Odlični električni vodiči su svi metali, ali također i zemlja, kiseline, lužine, otopine raznih soli i obična voda.

Loše provode električnu struju porculan, gume, bakelit, određene umjetne tvari i druge materije, pa ih zato upotrebljavamo za sprječavanje prolaza struje. Te tvari koje slabo provode električnu struju zovemo izolatorima.

Čovječje tijelo, koje sadrži približno 70 posto vode je, također, dobar vodič električne struje.

 

Najtraženije usluge

Loading...