Biološke štetnosti

Biološke štetnosti su štetnosti nastale djelovanjem bioloških tvari u koje spadaju virusi, bakterije, paraziti, gljivice, kukci, organske tvari i drugo, a s kojima dolazi u dodir radnik na radu, mogu izazvati različite bolesti, najčešće profesionalne bolesti. Izvori bioloških štetnosti su:

- Poslovi vezani za kontakt s ljudima oboljelim od zaraznih bolesti, čemu su naročito izloženi medicinari te ostali koji rade u bolnicama, lječilištima, ambulantama, laboratorijima, na patologiji, u znanstveno-istraživačkim medicinskim ustanovama.

- Poslovi vezani za kontakt sa zaraženim životinjama, kojima su izloženi radnici pri radu sa životinjama, mesom i otpacima tih životinja, veterinari, radnici koji rade na utovaru i istovaru zagađene robe.

- Poslovi gdje se može doći u dodir sa životinjama koje ugrizom unose otrove ili viruse (zmije, krpelji) čemu su izloženi radnici koji obavljaju poslove na određenim područjima u poljoprivredi, šumarstvu, građevinarstvu i drugo.

Biološki agensi označavaju mikroorganizme, uključujući i takve koji su bili genetski modificirani, stanične kulture i čovječji endoparaziti, koji su u mogućnosti uzrokovati bilo kakvu zarazu, alergiju ili trovanje, a koji su razvrstani u četiri skupine s obzirom na razinu rizika od zaraze. Biološki agensi razvrstani su u četiri rizične skupine s obzirom na njihovu razinu rizika od zaraze:

- biološki agens iz skupine 1 je onaj za kojeg nije vjerojatno da će uzrokovati bolest kod ljudi;

- biološki agens iz skupine 2 je onaj koji može uzrokovati bolest kod ljudi i mogao bi biti opasan po radnike; nije vjerojatno da će se raširiti u okolinu; obično je na raspolaganju djelotvorna profilaksa ili liječenje;

- biološki agens iz skupine 3 je onaj koji može uzrokovati tešku bolest kod ljudi i predstavlja ozbiljnu opasnost za radnike; može predstavljati rizik za širenje u okolinu, no obično je na raspolaganju djelotvorna profilaksa ili liječenje;

- biološki agens iz skupine 4 je onaj koji uzrokuje tešku bolest kod ljudi i predstavlja ozbiljnu opasnost za radnike; može predstavljati veliki rizik za širenje u okolinu, a obično na raspolaganju nema djelotvorne profilakse ili liječenja.


HIGIJENA I POSEBNA PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

Poslodavci imaju obvezu, pri svim aktivnostima kod kojih postoji rizik po zdravlje ili sigurnost radnika zbog rada s biološkim agensima, poduzeti odgovarajuće mjere koje jamče:

- da radnici ne jedu ili piju u radnim prostorima u kojima postoji rizik kontaminacije biološkim agensima;

- da su radnici opskrbljeni primjerenom zaštitnom odjećom ili drugom primjerenom posebnom odjećom;

- da radnici imaju na raspolaganju primjerene i zadovoljavajuće kupaoničke i toaletne prostore, koji mogu sadržavati i tekućinu za ispiranje očiju i/ili antiseptike za kožu;

- da se sva potrebna zaštitna oprema:

- pravilno čuva na točno određenom mjestu,

- pregledava i čisti, ako je to moguće prije svake primjene, a u svakom slučaju nakon nje,

- utvrđene nedostatke otklanja ili zamjenjuje prije ponovne primjene;

- da su detaljno određeni postupci za uzimanje, rukovanje i obradu uzoraka čovječjeg ili životinjskog podrijetla.

Radnu odjeću i zaštitnu opremu, uključujući i zaštitnu odjeću, koja bi mogla biti kontaminirana biološkim agensima, treba pri odlasku iz prostora rada svući i prije poduzimanja mjera iz drugog podstavka odvojiti od ostale odjeće. Poslodavac mora osigurati da se takva odjeća i zaštitna oprema dekontaminira i očisti ili ako je potrebno uništi.

 

ZAMJENA

Ako priroda aktivnosti to dopušta, poslodavac mora izbjegavati uporabu štetnog biološkog agensa, tako da ga nadomjesti biološkim agensom, koji pod uvjetima njegove uporabe i prema trenutnim saznanjima nije opasan odnosno manje je opasan po zdravlje radnika. Kada tehnički nije izvedivo sprječavanje izloženosti radnika biološkim agensima, rizik izloženosti treba smanjiti na tako nisku razinu kolika je potrebna za primjerenu zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika, posebice sljedećim mjerama:

- smanjivanjem na što manju mjeru broja radnika koji su izloženi ili bi to mogli biti biološkim agensima kao i trajanje njihovog izlaganja;

- osmišljavanjem radnih postupaka i mjera kontrole, koji sprječavaju ispuštanje bioloških agensa u radni prostor ili ga smanjuju na najmanju moguću mjeru;

- skupnim mjerama zaštite i/ili, tamo gdje izloženost nije moguće izbjeći na drugi način, pojedinačnim mjerama zaštite;

- higijenskim mjerama, koje su u skladu s ciljem sprječavanja ili smanjivanja nenamjernog prijenosa ili ispuštanja biološkog agensa s mjesta rada;

- primjenom znaka za biološku opasnost, prikazanog u Prilogu II, te drugih odgovarajućih znakova upozorenja;

- izradom planova kako postupati kod nesreća koje uključuju biološke agense;

- ispitivanjem, tamo gdje je to potrebno i tehnički izvedivo, moguće prisutnosti bioloških agensa korištenih pri radu izvan primarne fizičke izolacije;

- sredstvima sigurnog sakupljanja, skladištenja i odlaganje otpada od strane radnika, uključujući i primjenu sigurnih i raspoznatljivih posuda, nakon odgovarajuće obrade otpada tamo gdje je potrebna;

- propisivanjem mjera za sigurno rukovanje i prijenos bioloških agensa unutar mjesta rada.

- cijepljenje i zaštita lijekovima.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Lipanj 21, 2024

  Edukacija: Zaštita na radu - obveze poslodavca online

  Self-determination theory d.o.o. organizira edukaciju pod nazivom „Zaštita na radu obveze poslodavaca“ koja će se održavati 11.07. , 24.09. i 26.11.2024. godine. Edukacija će se održavati online putem Webinar-a. Zaštita na radu i obaveze poslodavca u radnom okruženju predstavljaju ključni element ljudskih prava zaposlenika i održivog poslovnog razvoja. Webinar je usmjeren na primjenu obaveznih propisa i potencijalni inspekcijski nadzor. Namijenjen je višem i srednjem menadžmentu, predstavnicima radnika te stručnjacima za zaštitu na radu. Cilj je osigurati potpuno razumijevanje obveza, primjenu propisa, podizanje svijesti o rizicima te implementaciju mjera za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika. Sadržaj edukacije obuhvaća ključne aspekte…
  Nastavite čitati
 • Lipanj 04, 2024

  9. Međunarodni stručno-znanstveni skup ''Zaštita na radu i zaštita zdravlja''

  Veleučilište u Karlovcu organizira 9. međunarodni stručno-znanstveni skup pod nazivom „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“. Skup će se održavati od 18. do 21. rujna 2024. godine u Resortu Borik koji se nalazi na adresi  Ul. Majstora Radovana 7, 23000 Zadar. Na ovom stručno-znanstvenom skupu tradicionalno se okupljaju stručnjaci i znanstvenici iz različitih područja s ciljem razmjene znanja i iskustava iz područja zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša. Ovaj skup predstavlja jedinstvenu priliku za interdisciplinarnu suradnju, omogućujući sudionicima da se upoznaju s najnovijim dostignućima i inovacijama u svojim područjima, kao i da razmijene najbolje prakse i izazove s kojima se susreću u svakodnevnom radu.
  Nastavite čitati
 • Lipanj 03, 2024

  19. Međunarodna Konferencija - Digitalizacija i sigurnost

  THE EUROPEAN SOCIETY OF SAFETY ENGINEERS (ESSE) organizira 19. međunarodnu konferenciju pod nazivom: "Digitalizacija i sigurnost". Konferencija će se održavati od 14. do 15. lipnja 2024. godine ONLINE i uživo u Hotelu Matija Gubec, koji se nalazi na adresi Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice. Rok za prijavu sudionika je 31.05.2024. godine Program za 14.06.2024. godine: Accreditation of Conference participants Division of Conference materials Moderator: Josip Taradi, Zagorka Krstić Prša
  Nastavite čitati
 • Svibanj 23, 2024

  24. Konferencija zaštite na radu - Radionica 2

  ZIRS učilište u suradnji sa Znanstveno-stručnim časopisom „Sigurnost“ na 24. Konferenciji zaštite na radu, organizira Radionicu II na temu: „ "Upućivanje radnika na ocjenu radne sposobnosti - Kako postupati i moguća rješenja". Radionica će se održati 11. lipnja 2024. godine s početkom u 10:00 sati na adresi Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb. Radionice su najučinkovitiji način učenja i podučavanja kroz grupnu interakciju sudionika, omogućujući neposrednu razmjenu znanja i iskustava među sudionicima. Ova metoda potiče aktivno sudjelovanje, olakšava razumijevanje složenih tema i omogućuje praktičnu primjenu stečenih znanja. ŠTO VAS OČEKUJE?
  Nastavite čitati
 • Svibanj 17, 2024

  Novosti: Zaštita na radu

  Poslovno učilište organizira edukaciju pod nazivom: „Zaštita na radu“. Edukacija će se održati 05.06.2024. godine s početkom 09:00 sati u Zagrebtower-u na adresi Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb. Zaštita na radu često predstavlja veliki izazov za poslodavce, koji moraju ulagati puno vremena i truda kako bi pronašli potrebne informacije. Većina se pritom oslanja na sebe i često nailazi na netočne informacije. Mnogi poslodavci nisu svjesni svojih obaveza u vezi s ovom tematikom, a oni koji jesu, često ne znaju točno što im je potrebno i kako to pravilno riješiti. Sadržaj:
  Nastavite čitati