Međunarodna organizacija rada (ILO) 2003.godine proglasila je 28. travnja Svjetskim danom sigurnosti i zdravlja na radu. Svrha ovogodišnjeg obilježavanja tog dana je dodatno potaknuti napore za sigurniji, zdraviji i dostojanstveniji rad na globalnoj razini.

28.travnja u Republici Hrvatskoj je i Nacionalni dan zaštite na radu, koji je proglasio Hrvatski sabor 1. lipnja 2007. godine.Taj dan je i Međunarodni dan sjećanja na poginule i ozlijeđene radnike na radu koji sindikalni pokret obilježava diljem svijeta od 1996.godine.

Ovogodišnji Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu podsjeća nas da je za podizanje razine sigurnosti i zdravlja na radu potrebno sudjelovanje svih dionika i socijalni dijalog. Samo tako će se moći pronaći učinkovita rješenja za postojeće i nove rizike.

Na nacionalnoj razini kroz učinkovit socijalni dijalog, vlada i socijalni partneri trebaju suradno i aktivno sudjelovati u svim fazama procesa donošenja odluka o sigurnosti i zdravlju na radu . To je važno od razvoja i revizije politike zaštite na radu i regulatornih okvira za rješavanje stalnih i novih izazova u području zaštite na radu, do stvarne primjene na razini radnog mjesta. Socijalni dijalog ne samo da doprinosi poboljšanju politika i strategija zaštite na radu, već je ključan za izgradnju vlasništva i predanosti, olakšavajući put za njihovu brzu i učinkovitiju provedbu.

Na radnom mjestu sa snažnom kulturom sigurnosti i zdravlja, radnici se osjećaju zaštićeno u vezi s potencijalnim rizicima za sigurnost i zdravlje na radu, a menadžment proaktivno djeluje i surađuje s radnicima kako bi pronašao odgovarajuća, učinkovita i održiva rješenja.Važna je otvorena komunikacija i dijalog koji se temelji na povjerenju i međusobnom poštovanju.

Pred vladom,socijalnim partnerima, stručnjacima HR i zaštite na radu, zdravstvenim djelatnicima i samim radnicima, puno je posla. U posljednje četiri godine uz ukupno 68.040 prijavljenih ozljeda na radu registrirano je i 218 smrtnih slučajeva u radnim prostorima, od čega 118 zbog nesreća a čak njih 90 zbog bolesti radnika !? Jačanje mjera prevencije, sigurnost i zdravlja radne populacije najvažniji je zadatak.

Tijekom pandemije covida-19 ponovno smo se uvjerili u važnost snažnog sustava sigurnosti i zdravlja na radu.Kako će virus SARS-CoV-2 biti prisutan među populacijom još dugi niz godina, moramo nastojati jačati kulturu sigurnosti i zdravlja na radu na svim razinama u društvu u cjelini.

U povodu ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodna organizacija rada (ILO) objavila je izvješće, PowerPoint slajdove i poster, a organizira i globalni webinar „Djelujmo zajedno za izgradnju pozitivne kulture sigurnosti i zdravlja – Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu 2022.“ (28. travnja 2022. s početkom u 13.30 sati).

Više na https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/safeday2022/lang--en/index.htm

Registracija na zoomu i sudjelovanje na webinaru je beplatno.

U svakoj radnoj sredini prilika je organizirati niz aktivnosti (tematskih predavanja,proširene sjednice odbora za zaštitu na radu i radničkog vijeća,praktične vježbe evakuacije i spašavanja,prezentirati izvješće o radu povjerenika za zaštpotu na radu ,ili pokrenuti inicijativu informiranjem radnika za provedbu njihovog izbora, organizirati sa zavodom za javno zdravstvo pedstavljanje programa „Tvrtka prijatelj zdravlja“ i dr. ). Na takav način moguće je informirati,educirati i potaknuti rukovoditelje i radnike na osvješćivanje o važnosti ove teme,važnost poštivanja sigurnog radnog okruženja, kao i zajedničku skrb poslodavaca i radničkih predstavnika o primjerenim i sigurnim uvjetima rada.


Vitomir Begović
ilo