Je li potrebno ažurirati procjene rizika radi Covida – 19?

Na upit koji je Hrvatska udruga poslodavaca uputila prema Ministarstvu rada i mirovinskog sustava s pitanjem da li je potrebno ažurirati procjene rizika iz zaštite na radu  radi proglašene epidemije, odnosno da li je u procjeni rizika potrebno obraditi COVID-19 kao biološku štetnost, Ministarstvo se službeno očitovalo na način da upućuje na dopunu odluke Stožera Civilne zaštite u kojoj je navedeno između ostalog i slijedeće:

„O načinu provođenja općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poslodavci nisu obvezni voditi dokumentaciju koja je propisana u području zaštite na radu.“


Ova je odluka dostupna na slijedećem linku.


Dodatno, unatoč navedenom, MRMS smatra da je poželjno i potrebno revidirati procjenu rizika kod onih poslodavca koji su zbog pandemije imali prekide u poslovanju i procesima rada (određeni poremećaji u procesima rada) pa je to uzrokovalo određene promjene i sl. koje zahtijevaju dodatne mjere osim općih protuepidemijskih mjera.