Konferencija pod nazivom  "Vatrodojava i Zaštita od požara" bit će organizirana pod pokroviteljstvom Ministarstva unutarnjih poslova (MUP), Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ) i Hrvatske gospodarske komore (HGK), uz partnerstvo Hrvatske udruge za zaštitu od požara. Ovaj iznimni događaj održat će se 20. rujna 2023. godine u Zagrebu, u hotelu Westin na adresi Krsnjavoga 1, 10000, Zagreb.

Vatrodojavni i protupožarni sustavi predstavljaju izuzetno ključan aspekt u zaštiti ljudi i imovine, kao i u osiguranju sigurnosti na radu. Pravodobna detekcija požara ne samo da smanjuje rizik od ljudskih gubitaka, već i sprečava ogromne financijske štete. Investiranje u visokokvalitetne sustave vatrodojave i protupožarne zaštite neizostavan je dio sveobuhvatnog pristupa zaštiti na radu te predstavlja ključnu komponentu sigurnosti u poslovnim, industrijskim i stambenim prostorima.

Konferencija "Vatrodojava i Zaštita od požara" usredotočuje se na stručne teme od iznimnog značaja. Te teme uključuju najave izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara, primjenu Zakona o vatrogastvu s naglaskom na izazove, obveze i novosti, upotrebu novih tehnologija u vatrodojavi i protupožarnim sustavima, optimalnu upotrebu vatrodojave i ZOP-a, izazove vezane uz integraciju protupožarne zaštite u solarne sustave, pregled provedenih projekata, integraciju vatrodojave s tehničkim sustavima zaštite, razmatranje mogućnosti povezivanja sustava dojave požara, pristup inteligentnim sustavima za vatrodojavu i detekciju požara te stabilnim sustavima za gašenje požara. Nadalje, konferencija će pružiti uvid u odnos između Zakona o vatrogastvu i Zakona o zaštiti od požara.

Teme konferencije:

- Izmjene i dopune Zakon o zaštiti od požara (novosti i najave)

- Primjena Zakona o vatrogastvu (izazovi, obveze i novosti)

- Nove tehnologije za vatrodojavu i protupožarne sustave

- Primjena i način korištenja vatrodojave i ZOP-a

- Izazovi ugradnje i protupožarne zaštite solarnih sustava (panela)

- Izvedeni i aktualni projekti

- Integracija vatrodojave i ZOP-a sa sustavima tehničke zaštite

- Povezivanje sustava za dojavu požara

- Inteligentni sustavi za vatrodojavu i detekciju požara

- Stabilni sustavi za gašenje požara

- Suodnos Zakona o vatrogastvu sa Zakonom o zaštiti od požara

KOTIZACIJA

- 160 EUR + PDV  /  za inozemstvo: 200 EUR  (za prijave do 8. 9. 2023.)

- 210 EUR + PDV  /  za inozemstvo: 262,50 EUR (za prijave nakon 8. 9. 2023.)

Za prijavu i dodatne informacije obratiti se na e-mail: [email protected] ili nazvati na broj: +385 99 61 61 038