Objavljujemo da ESSE (THE EUROPEAN SOCIETY OF SAFETY ENGINEERS) održava 18. međunarodnu konferenciju "Management and Safety - M&S 2023" koja je fokusirana na upravljanje kemijskim, biološkim i radiološkim rizicima i sigurnošću. Konferencija se održava 09. – 10. lipnja 2023. godine u hotelu Habakuk koji se nalazi na adresi Pohorska ulica 59, 2000 Maribor, Slovenija i ON-LINE. 

Konferencija "Management and Safety - M&S" dosegnula je 18. izdanje zahvaljujući lojalnim autorima i sudionicima te se tako pridružila uspješnim tradicionalnim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama. Ova konferencija ima uspješnu povijest i obećavajuću budućnost: ljudski, društveni i ekonomski aspekti sigurnosti, stalno pojavljivanje novih rizika te potreba za učinkovitim i preventivnim mjerama i oblicima zaštite, a prije svega potreba za međunarodnom suradnjom u istraživanju i razvoju upravljanja sigurnošću.

Međunarodna konferencija "Management and Safety - M&S 2023" ima aktualnu temu "Upravljanje kemijskim, biološkim i radiološkim rizicima i sigurnošću". Ova tema je od iznimne važnosti u svijetu koji se suočava s izazovima novih tehnologija i prijetnji, a konferencija će pružiti platformu za razmjenu ideja, istraživanja i najbolje prakse u ovom području. Na konferenciji će se okupiti vodeći stručnjaci, istraživači i profesionalci iz različitih industrija, institucija i zemalja koji će predstaviti najnovija istraživanja, inovacije i primjere iz prakse.

MEĐUNARODNI PROGRAMSKI ODBOR:

- Vesna Nikolić, Ph.D., Serbia

- Mirjana Galjak, Ph.D., Serbia

- Marija Hadži-Nikolova, Ph.D., North Macedonia

- Mirko Markič, Ph.D., Slovenia

- Maja Meško, Ph.D., Slovenia

- Darko Palačić, Ph.D., Croatia

- Miran Pavlič, Ph.D., Slovenia

- Jiří Pokorný, Ph.D., Czech Republic

- Nikolina Smajla, Ph.D., Croatia

- Jože Šrekl, Ph.D., Slovenia

- Ivana Varičak, Croatia

- Biljana Vranješ, Ph.D., Bosnia and Herzegovina

- Snežana Živković, Ph.D., Serbia

MEĐUNARODNI ORGANIZACIJSKI ODBOR:

- Josip Taradi, Ph.D., Croatia

- Jernej Jenko, Slovenia

- Cvetan Kovač, Croatia

- Aleksandar Mateev, North Macedonia

- Borče Stojčevski, North Macedonia

- Ana Šijaković, Croatia

- Nikola Šobat, Bosnia and Herzegovina

- Dejan Vasović, Ph.D., Serbia

- Leon Vedenik, Slovenia

KOTIZACIJA:

- 100 €

PRIJAVA:

- Rok za prijavu je 31.05., a prijavu je moguće napraviti na e-mail: [email protected]