Udruženje inženjera zaštite i zdravlja na radu organizira seminar/webinar pod nazivom „Planiranje zaštite“. Seminar će se održati 22.03.2024. godine s početkom u 10:00 sati u hotelu Holiday koji se nalazi na adresi Zmaja od Bosne 4, 71000 Sarajevo.

Autori se prijavljuju slanjem prijave i prezentacije autora na e-mail: [email protected], uz rok prijave do 22. veljače 2024. godine.

Rok za prijavu sudionika seminara/webinara koji nisu autori je 15. ožujka 2024. godine, a prijavu je moguće izvršiti putem e-mail adrese: [email protected].

TEMATSKI OKVIR ZA PRIJAVU PREZENTACIJA:

Zakonska regulativa planiranja zaštite:

- Međunarodna regulativa planiranja zaštite na radu

- Međunarodna regulativa planiranja zaštite od požara

- Međunarodna regulativa planiranja zaštite okoliša

- Nacionalna (državna) zakonska regulativa planiranja zaštite na radu

- Nacionalna (državna) zakonska regulativa planiranja zaštite od požara

- Nacionalna (državna) zakonska regulativa planiranja okoliša

- Zahtjevi planiranja zaštite na radu u međunarodnim normama (standardima)

- Zahtjevi planiranja zaštite od požara u međunarodnim normama (standardima)

- Zahtjevi planiranja zaštite okoliša u međunarodnim normama (standardima)

Praksa planiranja zaštite:

- Unutarnje uređivanje i pravila planiranja zaštite na radu

- Unutarnje uređivanje i pravila planiranja zaštite od požara

- Unutarnje uređivanje i pravila planiranja zaštite okoliša (životne sredine)

- Unutarnje uređivanje i pravila planiranja integralne zaštite

- Proces planiranja zaštite

- Planiranje ciljeva zaštite (sigurnosti)

- Planiranje mjera zaštite

- Godišnji plan zaštite na radu

- Godišnji plan zaštite od požara

- Godišnji plan zaštite okoliša

- Godišnji plan integralne zaštite

- Financijski aspekt planova zaštite

- Preduvjeti planiranja zaštite

- Komunikacija u postupku planiranja zaštite

- Prezentacija planova zaštite

- Metode i tehnike za planiranje zaštite

- Informacijski sustavi za planiranje zaštite

- Primjena umjetne inteligencije u planiranju zaštite

- Sudionici u planiranju zaštite

- Uloga stručnjaka za zaštitu u planiranju zaštite

- Edukacija i usavršavanje za planiranje zaštite

- Modeli planova zaštite

- Stručna i znanstvena istraživanja planiranja zaštite

KOTIZACIJA:

- Autori ne plaćaju kotizaciju

- Sudionici (koji nisu autori) koji sudjeluju na webinaru online ne plaćaju kotizaciju

- Sudionici koji sudjeluju na seminaru u dvorani plaćaju kotizaciju 50 eura