U Narodnim novinama 5/21 od 20. siječnja obavljen je novi propis iz područja zaštite na radu: Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme kojim se propisuju obveze poslodavca i minimalni zahtjevi za osobnu zaštitnu opremu koju radnici koriste na radu pri obavljanju pojedinih poslova. 

Novi je Pravilnik bilo potrebno donijeti radi usklađenja s novom Direktivom Komisije (EU) 2019/1832 оd 24. listopada 2019. o izmjeni priloga I., II. i III. Direktivi Vijeća 89/656/EEZ radi strogo tehničkih prilagodbi.
Osobnu zaštitnu opremu za poslove koji se kod njega obavljaju, poslodavac treba odrediti na temelju procjene rizika, a u skladu s prilozima I, II i III Pravilnika.

U prilogu I nalazi se tablica rizika povezanih s dijelovima tijela koji se štite osobnom zaštitnom opremom. Prilog II daje popis vrsta osobne zaštitne opreme s obzirom na rizike od kojih pružaju zaštitu, a prilog III daje popis aktivnosti i sektora aktivnosti koji mogu zahtijevati uporabu osobne zaštitne opreme.