DUŽNOSTI I OBAVEZE POSLODAVCA KOD OZLJEDE NA RADU / ZAŠTITA OKOLIŠA

Dana 12.03.2020 u dvorani Arena u Varaždinu s početkom u 09 sati udruga USOP organizira stručni seminar kako bi svojim članovima kao i ostalim sudionicima seminara pružila stručnu pomoć, odgovarajuće informacije i konzultacije te im na taj način olakšala posao.

Program:


NOVI PRAVILNIK O IZDAVANJU VODOPRAVNIH AKATA (NN 9/20) TE VODOPRAVNI NADZORI
-Neven Mlakar, ing. – državni vodopravni inspektor

DUŽNOSTI I OBAVEZE POSLODAVCA - PRIJAVA I PRIZNAVANJE OZLJEDE NA RADU (propisi iz obveznog zdravstvenog osiguranja)
-Željko Crnković, dipl.iur. – koordinator za obavezno zdravstveno osiguranje, HZZO

REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA- ROO; - (ispusti u zrak, ispusti u vode, otpad, obrada i unos podataka, dostava obrazaca; primjeri i novosti) „EcoMission“ d.o.o., Varaždin
-Marija Hrgarek, dipl. kem. tehn.
-Petra Glavica, mag. pol.
Kotizacija: 150 kn za članove udruge, 250 kn za ostale fizičke osobe, 400 kn za pravne osobe

Informacije i prijave: [email protected]