Obveze poslodavca i ispitivanje radne opreme za vrijeme proglašene epidemije

Na upit HUP-a vezan uz obvezu periodičnih ispitivanja radne opreme prema Pravilniku o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16) i čl. 42. Zakona o zaštiti na radu (N. N. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) od strane ovlaštenih osoba, a za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa, Državni inspektorat je uputio slijedeći odgovor:


„Pregledi i ispitivanja radne opreme i radnog okoliša ne zahtijevaju nužno socijalne kontakte, pa ih nećemo rješavati izvanrednim zakonom već ćemo vrlo konkretno odgovarati u koordinaciji s Državnim inspektoratom.“


Iz tog razloga  savjetujemo poslodavce da se prije eventualne odgode ispitivanja sredstva rada savjetuju s Državnim inspektoratom.


Izvor: 

https://www.hup.hr/obveze-poslodavca-za-ispitivanje-radne-opreme-za-vrijeme-covid-19.aspx