Elektrotehničko društvo Zagreb organizira online webinar pod nazivom „Obveze pravnih i fizičkih osoba koje proizvode i skladište otpad“ prema programu za polaganje stručnog ispita za energetska zanimanja iz područja „Zaštita okoliša“. Online webinar će se održati 20.4.2023. s početkom u 11:45 sati.

Voditelj – predavač - Alfred Škorjanc, inž. el.

Cilj webinara je upoznati polaznike sa sadržajem važećih Zakona i Propisa te načinom označavanja  opasnih kemikalija i otpada te rukovanju sa njime u distribuciji el. energije, metaloprerađivačkoj, prehrambenoj i kemijskoj industriji, crpnim stanicama, naftnim postrojenjima, cementarama, brodogradilištima, marinama, zračnim lukama, bolnicama, domovima umirovljenika, hotelima, trgovačkim  centrima, kampovima, robnim kućama i sličnim objektima.

WEBINAR JE NAMIJENJEN:

- Pravnim i Fizičkim osobama koje skladište, prerađuju, ili koriste opasne kemikalije te su iste dužne i zbrinjavati i skladištiti otpad po posebnim propisima

- Upraviteljima proizvodnje

- Voditeljima električnih  postrojenja

- Dispečerima

- Uklopničarima u elektrodistribucij i industriji

- Projektantima

- Voditeljima radova

- Nadzornim inženjerima

- Rukovodiocima ispitnih stanica, održavanja i slično, a koji dolaze u dodir sa uljima, akumulatorima, električnom i elektroničkom opremom te raznim drugim opasnim otpadom

RASPORED PREDAVANJA:

12:00 do 13:00  - Ekologija, Energija, Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije, Zakon o zaštiti okoliša, Okoliš, Sastavnice okoliša, Buka, Svjetlosno onečišćenje, Elektromagnetska zračenja.

13:10 do 14:25  - Obveze pravnih i fizičkih osoba koje proizvode i skladište otpad, Sigurnosno tehnički list, Vođenje očevidnika, Odgovorne osobe, Prateći list, Postupanje sa uljima, Polikloriranim bifenilima, Električnim i elektroničkim otpadom, Baterije i akumulatori, Kemikalije, Otpadna ambalaža REACH i CLP Uredba EZ-a.

PRIJAVA:

Prijavu sudionika za stručni webinar obvezno poslati na e-mail:  [email protected]

KOTIZACIJA:

80,00 €

- 55,00 € (za članove EDZ-a)