Učilište Orsus organizira pripremne tečajeve za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu koji će se održavati u listopadu 2023. godine od 09:00 – 15:00 sati, a tečajevi će se održavati u prostorijama ORSUS učilišta, Radnička cesta 52, 10000 Zagreb i online u realnom vremenu. 

Predavači: Boris Laškarin i gostujući predavači

Pripremni tečaj za polaganje općeg dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu održava se jedan dan u trajanju od 6 sati. Uvjet za polaganje općeg dijela stručnog ispita je minimalno srednja stručna sprema.

Program općeg dijela stručnog ispita sadrži sljedeće teme:

- Pravno uređivanje zaštite na radu

- Zaštita zdravlja radnika (zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita)

- Načela socijalne sigurnosti (radno pravo, mirovinsko osiguranje, obvezno pravo)

- Procjena rizika

Pripremni tečaj za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu odvija se dva dana, u ukupnom trajanju od 15 sati. Uvjet za polaganje posebnog dijela stručnog ispita je minimalno preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (bacclaureus).

Program općeg i posebnog  dijela stručnog ispita sadrži sljedeće teme:

- Pravno uređivanje zaštite na radu: Zakon o zaštiti na radu i podzakonski propisi

- Zaštita zdravlja radnika (zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita)

- Načela socijalne sigurnosti (radno pravo, mirovinsko osiguranje, obvezno pravo)

- Procjena rizika

- Građevine namijenjene za rad

- Radna oprema (postrojenja, strojevi, uređaji, sredstva za prijenos materijala i oprema za povremeni rad na visini)

- Znakovi sigurnosti

- Osobna zaštitna oprema

- Radni okoliš

- Siguran rad s opasnim kemikalijama

- Siguran rad pri korištenju električne energije

- Unutarnji transport i skladištenje

Cijene pripremnog tečaja iznose:

- Za polaganje općeg dijela stručnog ispita uživo: 120,00 €

- Za polaganje općeg dijela stručnog ispita online: 100,00 €

- Za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita uživo: 170,00 €

- Za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita online: 150,00 €

Za više informacija o samome tečaju možete se obratiti na e-mail: [email protected]