Euro zitel control organizira pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita iz područja zaštite na radu 23.01.2023.-24.01.2023. putem TEAMS platforme.

Savladajte sva potrebna znanja za polaganje stručnog ispita zaštite na radu iz općeg i posebnog dijela te regulirajte zakonsku obvezu!

Namjena tečaja je proći kroz pravila i propise iz područja zaštite na radu reguliranih Zakonom o zaštiti na radu, zakonodavstva vezana za osiguranje i zdravstvenu zaštitu, osnove radnog prava te ciljeve i sadržaj procjene rizika, kao i druge propise iz područja zaštite na radu potrebne za uspješno polaganje stručnog ispita.

Polaznik će se pripremati za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita kroz dvodnevni tečaj;

  • 1 dan OPĆI DIO

- Zakon o zaštiti na radu

- Pravilnik o izradi procjene rizika

- Ustav RH – odabrani članci

- Zakon o radu

- Zakon o mirovinskom osiguranju – odabrani članci

- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – odabrani članci

- Zakon o obveznim odnosima – odabrani članci

  • 2 dan POSEBNI DIO

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima

- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu

- Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima

- Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta

- Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom

- Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu (“Narodne novine”, broj 40/07)

- Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u rudarstvu kod površinskih i podzemnih rudarskih radova (“Narodne novine”, broj 40/07)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom

- Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava

- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima

- Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (“Narodne novine”, broj 40/07 )

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada

Kotizacija pripreme za polaganje općeg dijela stručnog ispita je 100 eur+PDV , priprema za polaganje posebnog dijela stručnog ispita je 160 eur+PDV.

Za dodatne informacije možete se obratiti  na Tel:  +385 1 34 75 658, +385 1 34 75 657 ili putem e-maila: [email protected]


ORGANIZATOR:

LOGO