Poslovna literatura d.o.o. predstavlja novo stručno izdanje u suradnji s autorom Krešimirom Petlićem, dipl. ing. sig., stručnjakom za zaštitu na radu i zaštitu od požara. Naziv priručnika je „Obveze iz zaštite od požara za sve poslodavce, vlasnike i korisnike građevina, projektante i investitore“.

Priručnik je koristan alat koji pruža sveobuhvatan pregled mjera zaštite od požara, koje poslodavac treba implementirati radi sigurnosti svih prisutnih u poslovnom prostoru – zaposlenika, stranaka, kupaca, klijenata te općenito svih osoba. Ovaj priručnik služi kao neprocjenjiv resurs, koji omogućuje dobru organizaciju sustava zaštite od požara u poslovnom subjektu ili provjeru valjanosti postojećeg sustava.

Posebna pažnja posvećena je poslodavcima, budući da su oni zakonski odgovorni za učinkovitu provedbu mjera zaštite od požara. Ovaj priručnik daje uvid u prava i obaveze, te primjenu istih u praksi. Osim toga, priručnik je neprocjenjiv izvor informacija za sve one koji planiraju projektirati, graditi ili prilagođavati građevinu, uzimajući u obzir specifične zahtjeve zaštite od požara sukladno njezinoj namjeni.

U PRIRUČNIKU OBRAĐUJE SLIJEDEĆE TEME:

- Dužnosti i odgovornosti poslodavca u zaštiti od požara

- Obveze vlasnika/korisnika građevina i upravitelja zgrada

- Projektiranje i građevinske mjere zaštite

- Kategorizacija građevina

- Preventivne mjere zaštite od požara

- Stabilni sustavi za zaštitu od požara

- Vatrogasni aparati i hidrantska mreža

- Sustavi za dojavu o požaru

- Procjena ugroženosti od požara

- Evakuacija i spašavanje (plan evakuacije)

- Osposobljavanje radnika za evakuaciju i spašavanje

- Posebne mjere zaštite od požara

- Evidencije iz područja zaštite od požara

- Inspekcijski nadzor i prekršajne mjere…

Autor ovog priručnika je Krešimir Petlić, dipl. ing. sig., iskusni stručnjak s više od 25 godina iskustva u području zaštite na radu i zaštite od požara. Tijekom karijere radio je u različitim sektorima poput trgovine, ugostiteljstva, graditeljstva, proizvodnje te uredskih poslova. Posljednjih pet godina vodi vlastitu tvrtku posvećenu poslovima zaštite na radu, što ga čini uključenim u gotovo sve djelatnosti. Krešimir Petlić je završio studij sigurnosti te položio niz državnih stručnih ispita u raznim Ministarstvima, uključujući Stručni ispit stručnjaka zaštite na radu (opći i posebni dio) u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Stručni ispit u području zaštite od požara u Ministarstvu unutarnjih poslova, te druge relevantne ispite. Osim toga, redovito dijeli svoje znanje kao predavač na stručnim učilištima i učilištima za obrazovanje odraslih.

CIJENA:

Cijena priručnika - 136,00 EUR

Stručni priručnik (e-priručnik) se može koristiti na svim trenutno dostupnim platformama (windows, mac, linux, iphone, android…).

Priručnik je moguće naručiti putem slijedećeg linka: https://poslovna-literatura.eu/archives/16820#more-16820