Prema odredbama članka 36. stavka 1. i 2. Pravilnika o osposobljavanju i unaprjeđivanju u području zaštite na radu te polaganju stručnog ispita, stručnjaci zaštite na radu i koordinatori zaštite na radu obvezni su neprestano ulagati u svoj profesionalni razvoj.

Usavršavanje stručnjaka zaštite na radu koji su zaposleni kod poslodavaca i koordinatora zaštite na radu provodi se putem interaktivnih internetskih alata dostupnih na službenim web stranicama ministarstva nadležnog za rad, najmanje jednom svakih 5 godina, a svi relevantni podaci evidentiraju se u Registru.

Članak 10. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19. i 154/22) precizira obaveze osoba koje su imenovane od strane poslodavca za obavljanje poslova zaštite na radu, uključujući stručnjake zaštite na radu, ovlaštenike i poslodavce. Ove osobe su obavezne redovito se usavršavati i osposobljavati, te sudjelovati u razmjeni informacija u području zaštite na radu. Radi ostvarivanja ovih obaveza, moraju se upisati u Registar osposobljavanja i usavršavanja iz područja zaštite na radu i obavljanja poslova zaštite na radu, sukladno Uputama za pristup elektroničkoj usluzi, koje su dostupne na službenim web stranicama nadležnog ministarstva za rad.

Dakle, kako biste obavljali poslove zaštite na radu u ulozi poslodavca, njegovog ovlaštenika ili stručnjaka zaštite na radu, te kao koordinator, nužno je da se upišete u Registar i kontinuirano se stručno usavršavate.

Stalno stručno usavršavanje može se postići na dva načina. Prvi način je da tijekom petogodišnjeg razdoblja sudjelujete u kvizu s pitanjima dostupnim putem Registra te da točno odgovorite na najmanje 66% postavljenih pitanja. Ako ne postignete ovu ocjenu, imate mogućnost više pokušaja kako biste ispunili propisane kriterije.

Drugi način usavršavanja je sudjelovanje na stručnim skupovima, pri čemu tijekom petogodišnjeg razdoblja trebate sudjelovati najmanje jednom godišnje. Prijava za sudjelovanje na ovim skupovima isključivo se odvija putem Registra. Drugim riječima, tijekom pet godina, potrebno je prisustvovati pet puta stručnim skupovima kako biste ispunili uvjete. Ako ne zadovoljite ovaj zahtjev, na primjer, ako prisustvujete manje od pet stručnih skupova tijekom petogodišnjeg razdoblja, bit ćete obavezni pristupiti kvizu kako biste ispunili uvjete i mogli nastaviti obavljati poslove zaštite na radu.

Pristup Registru i stalnom stručnom usavršavanju možete ostvariti putem sljedeće poveznice: https://isznr.gov.hr/