Seminar.hr organizira seminar pod nazivom: „Mjere zaštite na radu kod izvođenja građevinskih radova“. Seminar će se održati 22. rujna 2023. godine s početkom u 09:00 sati na adresi Hotel Sheraton, Ulica kneza Borne 2, 10000 Zagreb.

Predavač: Krešimir Petlić, dpl. ing. Sigurnosti, Stručnjak zaštite na radu

Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN br. 48/18) propisuju se mjere, pravila i postupci za zaštitu radnika, osoba na radu i samozaposlenih na gradilištima. Prilikom izvođenja radova na gradilištima, bez obzira na vrstu građevinskih aktivnosti, nužno je primjenjivati opća načela prevencije propisana Zakonom o zaštiti na radu. To uključuje imenovanje koordinatora zaštite na radu, izradu plana izvođenja radova te provjeru sigurnosti radova.

Radovi na gradilištima su visokorizične djelatnosti s potencijalno ozbiljnim ozljedama i smrtnim ishodima. Rješavanje ovog problema zahtijeva identifikaciju rizika, otkrivanje uzroka te njihovo uklanjanje. Efikasna zaštita na radu zahtijeva suradnju svih sudionika u timskom okruženju. Osim stručnih znanja i vještina, svijest o osobnoj i kolektivnoj odgovornosti igra ključnu ulogu u zaštiti na radu.

Program seminara:

- Provedba zaštite na radu na privremenim gradilištima (organizacija, koordinacija s drugim izvođačima, obvezna dokumentacija)

- Sudionici zaštite na radu na privremenim gradilištima (i u pripremi gradilišta)

- Prijava početka izvođenja radova na privremenim gradilištima i sadržaj prijave privremenog gradilišta

- Plan izvođenja radova i sadržaj Plana izvođenja radova

- Kontrola plana izvođenja radova na privremenim gradilištima

- Potrebne oznake opasnosti, štetnosti, obaveza i obavijesti

- Minimalni zahtjevi za sigurnost i zdravlje na privremenim gradilištima

- Sredstva rada – strojevi, uređaji, skele, oprema, pomoćna sredstva (primjena osnovnih mjera zaštite)

- Obveze i prava radnika na privremenim gradilištima

- Osobna zaštitna oprema

- Zdravstveni pregledi radnika

- Opasnosti od padova i rušenja (rad na visini)

- Ozljede na radu i pružanje prve pomoći

- Postupanje u slučaju nesreća, incidenata ili u žurnim slučajevima

- Postupak provjere da li je radnik pod utjecajem alkohola

- Uloga i značaj koordinatora II zaštite na radu

- Inspekcijski nadzor provedbe mjera zaštite na radu na privremenim gradilištima

- Građevinske mjere zaštite od požara

- Pitanja i odgovori, konzultacije s predavačem

Kotizacija:

112,50 € po sudioniku

Prijava:

- Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem maila: [email protected]