Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije sjeverozapad – USOP organizira seminar pod nazivom „Novosti i obaveze sudionika sustava zaštite na radu; provedba znr za strane i upućene radnike, primjeri dobre prakse te priznavanje ozljeda na radu“. Seminar će se održati 24.11. 2023. godine s početkom u 09:00 sati, a održati će se u Areni Varaždin - Gradska sportska dvorana koja se nalazi na adresi Šetalište Franje Tuđmana 1,42000 Varaždin.

SADRŽAJ/PREDAVAČI:

- 08:30–9:00 PRIJAVA SUDIONIKA

- 9:00-9:10 UVODNA RIJEČ

- 9:10-10:00 PROVEDBA ZAŠTITE NA RADU ZA STRANE I UPUĆENE RADNIKE (Darko Klarić, dipl. ing., stručnjak ZNR)

- 10:00-10:45 PRIMJERI DOBRE PRAKSE - „COLAS HRVATSKA“ d.d. I PRAVILA SIGURNOSTI GRUPE; Nenad Štimac dipl. ing., koordinator ZNR i okoliša COLAS HRVATSKA d.d.

- 11:30–12:10 NOVOSTI U PRIMJENI PROPISA I INFORMACIJSKOM SUSTAVU ZAŠTITE NA RADU; Marina Borić, mag.ing.sec., načelnica Sektora za zaštitu na radu; MROSP;

- 12:10 - 12:45 NOVOSTI OKO PRIZNAVANJA OZLJEDA NA RADU I NEPRIZNJAVANJA ISTIH; Crnković Željko, dipl.iur., HZZO;

- 12:45 - 13:10 ZAKLJUČAK SEMINARA - LJUBOMIR PINTARIĆ, PREDSJEDNIK UDRUGE USOP, ČLAN NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU NA RADU

PRIJAVA:

Prijavu je moguće napraviti pute e-mail adrese: [email protected]