Hrvatski zavod za javno zdravstvo organizira stručni seminar pod nazivom: „Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala“ i „Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, očiju i lica“. Seminar će se održati 14. studenog 2023. godine s početkom u 10:00 sati u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, u prostorijama Službe za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radnom mjestu u Zagrebu, na adresi Radoslava Cimermana 64a.

Seminar je besplatan i namijenjen je stručnjacima zaštite na radu, povjerenicima radnika za zaštitu na radu te ovlaštenicima poslodavaca.

Svi zainteresirani sudionici koji žele prisustvovati seminaru mogu se prijaviti putem e-mail adrese [email protected] .

Prilikom prijave e-mailom, potrebno je dostaviti sljedeće podatke:

- Prezime i ime sudionika

- Naziv tvrtke

- Kontakt telefon

Sudionici koji šalju svoje osobne podatke za prijavu na seminar daju privolu HZJZ-u za obradu tih podataka u svrhu prijave na seminar.