Seminar „Siguran rad u laboratoriju“

U utorak, 10. travnja Hrvatsko mjeriteljsko društvo organizira seminar pod nazivom „Siguran rad u laboratoriju“.

Na seminaru će biti prikazano kako usvojiti pravila sigurnog rada s primjerima njihove primjene u laboratorijskoj praksi. Pokazat će se siguran rad tijekom cijeloga životnog ciklusa uzorka u laboratoriju i to od nabave, zaprimanja, skladištenja, analize ili sinteze pa do njegova upućivanja na konačno zbrinjavanje. Predavači su dr. sc. Dražen Marijan i Robert Vuk, dipl. ing. iz Plive Hrvatska d.o.o. .

CILJEVI SEMINARA:

-Ovladati osnovnim pojmovima u zaštiti na radu

-Prikazati primjenu pravila zaštite na radu u svakodnevnoj laboratorijskoj praksi

-Objasniti i prikazati postupanje s opasnim kemikalijama na siguran način u laboratoriju

-Primijeniti osobna zaštitna sredstva u laboratoriju

-Prikazati ergonomska načela rada u laboratoriju

-Opisati postupanje u kriznim stanjima, evakuaciju i spašavanje iz laboratorija

Više informacija i prijave: http://hmd.hr/events/siguran-rad-u-laboratoriju/