Smjernice za povratak na posao nakon COVID-19  |  EU-OSHA

Europska komisija, u suradnji s Europskom agencija za sigurnost i zdravlje EU-OSHA upravo dovršava Smjernice za povratak na posao nakon COVID-19.

Ove smjernice uključuju mjere zaštite na radu koje imaju za cilj pomoći poslodavcima da ostvare primjerenu razinu sigurnosti i zdravstvene zaštite na radnom mjestu pri ponovnom pokretanju poslovnih aktivnosti.

Smjernice za povratak na posao nakon COVID-19 možete preuzeti ovdje.