Udruga za promicanje zaštite održava Stručno usavršavanje za obavljanje poslova zaštite na radu. Stručno usavršavanje će se održati 09. i 10. studenog 2023. s početkom u 08:30 sati. Mjesto održavanja seminara je Hrvatski inženjerski savez, smješten na adresi Berislavićeva ulica 6, 1000 Zagreb.

Sukladno odredbama članka 20. stavka 8. i 9. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj: 92/10 i 114/22 od 01.01.2013), obveza je položiti stručni ispit kao preduvjet za obavljanje poslova zaštite od požara. Stručni ispit se provodi prema programu i postupku utvrđenim Pravilnikom o stručnim ispitima u području zaštite od požara („Narodne novine“, broj: 141/11) i polaže se pred ispitnom komisijom Ministarstva unutarnjih poslova.

U cilju olakšavanja procesa polaganja ispita, Udruga organizira pripremni tečaj za stručni ispit u području zaštite od požara. S obzirom na obuhvatno gradivo, nastavni plan predviđa ukupno 10 sati nastave (1x6 i 1x4). Predavanja će održavati iznimno iskusni stručnjaci s područja zaštite od požara.

PROGRAM TEČAJA:

ČETVRTAK 9. studenoga 2023.

- 08:30 – 10:30 Teorija procesa gorenja i gašenja; Predavač: Slobodan Kocijan, dipl. inž. kem.

- 10:40 – 12:40 Požarno preventivne mjere; Predavač: Milan Carević, dipl. ing. arh.

- 12:40 - 14:30 Normativno reguliranje zaštite od požara; Predavač: Branko Šimara, dipl. inž. el.

PETAK 10. studenoga 2023.

- 08:30 – 10:30 Sustavi za dojavu i gašenje požara; Predavač: Zlatimir Kaštelanac, dipl. inž. str.

- 10:40 – 12:40 Kazneno pravne i prekršajne sankcije; Predavač: Mato Mrvelj, prof.

PRIJAVA:

Prijava putem obrasca - PDF prijavnice na koja se nalazi na stranici Udruge za promicanje zaštite (upz.hr). Popunjenu PDF prijavnicu potrebno je poslati na e-mail: [email protected] ili poštom na adresu Udruga za promicanje zaštite, Berislavićeva 6, 10000 Zagreb.

KOTIZACIJA:

- 199,08€