Stručni skup „Dobra praksa u zaštiti na radu“

U velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora u petak 11.05.2018.g. održava se stručni skup pod naslovom „Dobra praksa u zaštiti na radu“.

Skup organiziraju Hrvatsko društvo za medicinu rada (HDMR HLZ) Hrvatskog liječničkog zbora zajedno s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR).

Stručni je skup namijenjen za specijaliste medicine rada i stručnjake zaštite na radu s ciljem kako bi se ukazalo na dobru praksu u zaštiti zdravlja na radu stručnjaka za zaštitu na radu i specijalista medicine rada.