Stručni skup „Zaštita na radu - propisi, inspekcija, nadzor, medicina rada, primjeri dobre prakse“

U četvrtak 31. siječnja u velikoj dvorani tvornice Kraš u organizaciji Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto održava se stručni skup „Zaštita za radu - propisi, inspekcija, nadzor, medicina rada, primjeri dobre prakse“.

Cilj skupa je detaljnije informirati o promjenama Zakona o zaštiti na radu, njihovim utjecajima na inspekciju i nadzor, o kojima će svoje stavove prezentirati načelnici sektora zaduženih za zaštitu na radu u MRMS-u i ZUZNR-u. Prezentirat će se primjeri dobre prakse u procesima procjene rizika, u primjeni zaštite na radu i zaštite od požara u domovima za starije osobe, primjena sigurnosnih putovnica za vanjske izvođače...

Kotizacija iznosi 700 kn, a prijave se primaju na mail: [email protected]

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefone 091/2340474 ili 095/9860722